Formulieren

Stichting Dorpenzorg is een initiatief van zes bewonersorganisaties uit de gemeente Emmen

 Folders en uitgaven (PDF)

Informatie over hoe wij omgaan met uw privacy.

Informatie over de werkzaamheden en openingstijden van de Noaberhuuzn.

U kunt dit formulier gebruiken om u aan te melden als vrijwilliger.

Hebt u ook zo’n problemen met het invullen van formulieren voor wat voor instantie ook? De beheerders van het Noaberhuus zijn er voor opgeleid u hiermee te helpen.

Een uitkering is bedoeld als tijdelijk vangnet wanneer u (nog) geen betaald werk heeft. Lukt het u niet om zelf werk te vinden? Dan kan Sociale Zaken u hierbij helpen. Daarnaast wil de gemeente dat u iets terugdoet voor uw uitkering. Bijvoorbeeld bij Dorpenzorg. Wij noemen dat de tegenprestatie.

Jongeren activiteitenlader Brede scholen / Dorpenzorg