Stichting Dorpenzorg is ontstaan vanuit het zorgproject (Mondenzorg(t) dat in 2012 is opgezet door de EOP’s* van de dorpen Emmer- Compascuum, Emmer- Erfscheidenveen, Foxel -Scholtenskanaal, Nieuw- Weerdinge, Roswinkel en Weerdinge.

Dit zorgproject is er op gericht om oudere en hulpbehoevende inwoners zo lang en aangenaam mogelijk in hun eigen woonomgeving te laten wonen en functioneren. Dit wordt gedaan door vrijwilligers in samenwerking met de (zorg) professionals.

logo_monden_001

Het project is een dusdanig succes dat er inmiddels drie Naoberhuuzen zijn geopend die worden bemenst door negen vrijwillige beheerders. Er is een samenwerking met 86 instellingen en zorgprofessionals. Denk hierbij aan huisartsen, welzijnsinstellingen, GGD/GGZ, thuiszorg organisaties, politie, woningcorporaties enz.

Begonnen in de zes Monden dorpen is Stichting Dorpenzorg inmiddels uitgegroeid tot een organisatie die in de gehele gemeente Emmen actief is. Sinds 2016 voert de stichting het jongerenwerk uit in de zes dorpen, hiervoor is een jongerenwerker in dienst genomen.

Het project is een dusdanig succes dat er inmiddels drie Naoberhuuzen zijn geopend die worden bemenst door negen vrijwillige beheerders. Er is een samenwerking met 86 instellingen en zorgprofessionals. Denk hierbij aan huisartsen, welzijnsinstellingen, GGD/GGZ, thuiszorg organisaties, politie, woningcorporaties enz.

Begonnen in de zes Monden dorpen is Stichting Dorpenzorg inmiddels uitgegroeid tot een organisatie die in de gehele gemeente Emmen actief is. Sinds 2016 voert de stichting het jongerenwerk uit in de zes dorpen, hiervoor is een jongerenwerker in dienst genomen.

Welzijn en leefbaarheid staan hoog in het vaandel, daarom heeft de stichting in 2023 een elektrische personenbus in gebruik genomen om inwoners naar bijvoorbeeld een huisarts, eettafelproject, activiteiten enz. te kunnen brengen.

bus

Gezamenlijk zorgen alle vrijwilligers en professionals ervoor dat, in een gemeente met een inwoneraantal van meer dan 100.000 mensen, de juiste zorg efficiënt en snel wordt ingezet.

Het uitgangspunt is de zorgvraag en niet het zorgaanbod. Een zorgvraag wordt direct gekoppeld aan een of meer zorgverleners. Dit gebeurt door de vrijwillige beheerders van de Naoberhuuzen. Vanaf het ontstaan van Mondenzorg(t) maken de beheerders gebruik van een in

eigen beheer ontwikkeld digitaal portaal, hier komen "vraag en aanbod" bij elkaar en houden we een vinger aan de pols over het verloop van de aanvragen.

*Erkende Overleg partner is de gesprekspartner met de gemeente Emmen" Bewonersorganisaties