Een straatcoach is een vrijwilliger die zich wil inzetten voor de leefbaarheid in het dorp en het leuk vindt om contact met jongeren te hebben. De straatcoaches worden ondersteund en begeleidt door het Jongerenwerk. Daar waar het Jongerenwerk geen tijd heeft om straatwerk te doen komen de straatcoaches in actie. De straatcoaches zullen veel op straat in het dorp aanwezig zijn. Ze leggen en onderhouden contact met ‘hangjongeren’ en signaleren vroegtijdig eventuele problemen of zorgen.

Samen met de Jongerenwerker wordt er voor elke specifieke situatie een plan bedacht en uitgevoerd om de leefbaarheid van het dorp te verbeteren en de overlast weer terug te dringen. De straatcoaches zijn duidelijk herkenbaar aan hun oranje bodywarmers met daarop het logo van Dorpenzorg en de tekst “Straatcoach”.

Natuurlijk is door het inzetten van straatcoaches het overlast- en vernielingenprobleem niet in één keer opgelost. We hebben o.a. ook u, als buurtbewoner hierbij nodig. Mocht u namelijk jongerenoverlast ervaren of signaleren? Dan zouden wij het waarderen als er contact wordt opgenomen met het Jongerenwerk of de Wijkagent(en). Naast het bovenstaande zijn er en worden er ook andere actie uitgezet. Zo is er bijvoorbeeld een verbod om na schooltijd nog op schoolpleinen van de Braakhekke en Runde te komen en zijn er gesprekken met jongeren en/of hun ouders.