Nederland telt ruim 4 miljoen vrijwilligers. Daarvan bent u er misschien wel één. De groep vrijwilligers groeit nog steeds. Vrijwilligers zijn actief in clubs en (sport)verenigingen en bij andere maatschappelijke organisaties. Vrijwilligers doen belangrijk werk. Maar waar gewerkt wordt kan wel eens iets mis gaan. Dat geldt ook voor vrijwilligerswerk, mantelzorg of voor maatschappelijke stages. Voor deze groep mensen, die zich belangeloos inzet voor anderen, is het belangrijk dat zij niet met financiële gevolgen van schade of letsel blijven zitten.

Veel organisaties die werken met vrijwilligers hebben een verzekering afgesloten voor hun vrijwilligers. Dit blijkt echter niet in alle gevallen zo te zijn. De gemeente Emmen heeft daarom een VNG Vrijwilligersverzekering geregeld.  De VNG vrijwilligers verzekering van de gemeente Emmen biedt een extra vangnet voor financiële schade die niet wordt gedekt door een persoonlijke verzekering of door de verzekering van de organisatie waarvoor u werkt.

Mocht er sprake zijn van schade of letsel, dan checkt u eerst of de schade kan worden gemeld op een eigen verzekering of de verzekering van de organisatie. Kan dat niet, dan meldt u de schade bij Stichting Dorpenzorg. Deze regelt het verder met de gemeente Emmen.

ORGANISATIES EN VERENIGINGEN

Voor vrijwilligersorganisaties en (sport)verenigingen is het belangrijk dat zij zich goed laten informeren over de verzekeringen. Het opzeggen van een aansprakelijkheidsverzekering van uw vereniging/stichting is niet verstandig. U loopt namelijk als organisatie ook het risico om aangesproken te worden voor gebeurtenissen die niet direct het gevolg zijn van, of verband hebben, met vrijwilligerswerk. Denk bijvoorbeeld aan de aansprakelijkheid voor het gebouw/kantine (dakpan die op het hoofd van een bezoeker valt), of een bezoeker van de kantine die van een (defecte) barkruk valt. Verder heeft een vereniging naast vrijwilligers ook leden. Als een lid schade toebrengt aan een derde kan de vereniging daarvoor aangesproken worden. Uitgangspunt van de VNG Vrijwilligerspolis is dat de vrijwilliger bij schade niet “in de kou komt te staan‟. De VNG Vrijwilligerspolis is juist bedoeld als aanvulling, niet als vervanging.