Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van de vrijwilliger (in het verleden) geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

Aan mensen zonder strafblad wordt altijd een VOG verstrekt. In het geval van een strafblad wordt door het ministerie van Veiligheid en Justitie verder onderzoek gedaan of er risico’s ontstaan bij de uitvoering van het vrijwilligerswerk. Voor sommige beroepsgroepen is een VOG wettelijk verplicht. In alle andere gevallen bepalen organisaties zelf of ze een VOG vragen. Meer informatie is te vinden op de website van het ministerie van Veiligheid en Justitie: http://bit.ly/1BwkW3D.

VOOR WIE?

Voor organisaties die werken met kwetsbare doelgroepen (bijvoorbeeld ouderen, minderjarigen en mensen met een beperking) kan het een overweging zijn om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan vrijwilligers te vragen. Stichting Dorpenzorg verzorgt voor alle vaste vrijwilligers een VOG.

WAAROM?

Onderzoek heeft aangetoond dat het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan vrijwilligers bijdraagt aan de sociale veiligheid binnen een vrijwilligersorganisatie. Met het aanvragen van een VOG maakt u het onderwerp van grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar. Ook geeft u een signaal af dat u werk maakt van de veiligheid binnen uw organisatie. Een VOG vragen aan vrijwilligers kan een middel zijn ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag. Maar er zijn nog vele andere mogelijkheden.  

Andere maatregelen voor sociale veiligheid binnen de organisatie: Zet grensoverschrijdend gedrag op de agenda, maak het bespreekbaar

  • Risico’s in kaart brengen
  • Goed aannamebeleid
  • Gedrags-/omgangsregels
  • Vertrouwenspersoon
  • Richtlijn voor het melden
  • Scholen van vrijwilligers
HOE VRAAG IK EEN VOG AAN?

Stichting Dorpenzorg kan voor u de verklaring kosteloos aanvragen

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Stichting Dorpenzorg.