Zorgverleners

Stichting Dorpenzorg is een initiatief van zes bewonersorganisaties uit de gemeente Emmen

Op dit moment kunnen de beheerders van onze Noaberhuuzn gebruik maken van een 80 tal professionele zorgaanbieders om hulp, zorg en ondersteuningsvragen op een snelle manier op te lossen. Zij hebben binnen deze organisaties vaste contactpersonen die de vragen, die vanuit onze beheerders komen, kunnen beantwoorden.

Hierdoor kan vanuit het Noaberhuus snel en adequaat worden ingespeeld op vragen die bij het Noaberhuus worden neergelegd.  De beheerders van het Noaberhuus zullen in de meeste gevallen direct contact leggen tussen een zorgaanbieder en de aanvrager. Er vindt hierna een terugkoppeling plaats over het in te zetten traject.

De aangesloten zorgaanbieders hebben zich geconformeerd aan het Noaberhuus en in sommige gevallen verzorgen zij ook de opleiding en bijscholing van onze beheerders, waardoor die steeds beter de mensen kunnen helpen.

Ook wordt een groot gedeelte van de hulp en of ondersteuning door vrijwilligers gedaan. Hierbij valt te denken aan vervoer van en naar de dokter, ziekenhuis of een rit naar de winkel. Door slim gebruik te maken van de samenwerkende vrijwilligersorganisaties kan er gebruik worden gemaakt van rond de 600 vrijwilligers die bij een van de organisaties zijn aangesloten.

Ook is de samenwerking tussen de professionele zorgaanbieders en de vrijwilligers geïntensiveerd, waardoor er een breed en effectief pakket van zorg en ondersteuning kan worden aangeboden aan de inwoners die in dorpen wonen die bij Dorpenzorg zijn aangesloten. Op dit moment kunnen ruim 15.000 inwoners gebruik maken van ons Noaberhuus.