Privacy en datalekken

Stichting Dorpenzorg voldoet nu al aan het nieuwe AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) die op 25 mei 2018 van kracht wordt.

Als stichting Dorpenzorg nemen wij de privacy van onze vrijwilligers, aanvragers en van de professionele zorgverleners waar wij mee samenwerken serieus.